ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมงจังหวัดราชบุรีเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอันเนื่องมาจากสภาวะภัยหนาว

วันที่ 12 ธ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 67 คน)
 
            นายเกียรติศักดิ์ โฆษิตชัยวัฒน์ ประมงจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายลักษณะอากาศในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ปี พ.ศ.2555 ว่าจะเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2556 จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด คุณภาพน้ำมีการเปลี่ยนแปลงมากส่งผลให้สัตว์น้ำโดยเฉพาะ ปลาเครียด อ่อนแอ ไม่กินอาหารและเกิดโรคได้ง่าย โรคระบาดปลามักเกิดขึ้นในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงสภาพสิ่งแวดล้อมและคุณสมบัติของน้ำมีการเปลี่ยนแปลงมาก ทำให้ปลาเครียด เป็นสาเหตุให้เชื้อโรคต่างๆ เข้าทำอันตรายต่อปลาได้ง่าย จังหวัดราชบุรีจึงมีความห่วงใยต่อพี่น้องเกษตรประมงเป็นอย่างยิ่ง จึงขอประกาศเตือนเกษตรกรให้เตรียมการป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นเนื่องจากภัยหนาว ดังนี้ 1.กักเก็บน้ำในบ่อเลี้ยงให้มีระดับเพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ,2.ห้ามทำการเปลี่ยนน้ำหรือถ่ายเทน้ำ ปิดทางเข้า-ออกของน้ำให้สนิท,3.เตรียมอุปกรณ์ในการเพิ่มออกซิเจนในน้ำ,4.ลดปริมาณการให้อาหาร ควรให้แต่พอดีไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป,5.ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำให้มีความหนาแน่นและเหมาะสม,6.ช้อนปลาที่ตายหรือป่วยใกล้ตายออกจากบ่อและทำลายฝังดินหรือเผาทิ้ง,7.สาดปูนขาวลงในบ่อเลี้ยงในอัตราส่วน 60-100 กิโลกรัม/ไร่,8.กรณีที่มีก๊าซผุดขึ้นมาจากบ่อให้สาดเกลือแกงลงในอัตราส่วน 200-300 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อปลาในบ่อและปลาในธรรมชาติหายป่วยแล้ว จึงทำการเปิดถ่ายน้ำและให้อาหารตามปกติ,9.คัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่ได้ขนาดออกจำหน่าย เพื่อลดปริมาณความหนาแน่นของสัตว์น้ำในบ่อหรือกระชัง, 10.เมื่อสัตว์น้ำมีอาการผิดปกติหรือมีความประสงค์จะขอทราบข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สำนักงานประมงอำเภอทุกอำเภอ หรือสำนักงานปะมงจังหวัดราชบุรี เลขที่ 399 ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง จังหวัดราชบุรี หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-3233-7656 ได้ทุกวันเวลาราชการ/นวพร บัวพูล ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี