ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ

วันที่ 13 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 52 คน)
 
             โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จะทำการขายครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ
             ผู้ประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ติดต่อสอบถามขอทราบรายละเอียดและขอรับรายละเอียดพร้อมใบเสนอราคาได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึงเวลา 16.00 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ผู้ที่ไม่มาติดต่อขอรับรายละเอียดจะไม่มีสิทธิ์ในการยื่นซองเสนอราคา กำหนดรับซองเสนอราคา ณ ห้องธุรการ วันที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. และเปิดซองในวันเดียวกันเวลา 14.00 น. ตามเวลานาฬิกาของโรงเรียน
             ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดการยื่นซองเสนอราคาได้ที่ ห้องธุรการ อาคาร 2 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 12 มีนาคม ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-381186 ต่อ 106 ในวันเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี