ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งประกอบ สำหรับโครงการ Fit for life

วันที่ 13 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 65 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งประกอบสำหรับโครงการ Fit for life โรงพยาบาลราชบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 617,000.00 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
           กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. พร้อมกันที่สถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาเดียวกัน
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 11 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ในราคาชุดละ 500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-719600 ต่อ 1511 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี