ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การจำหน่ายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

วันที่ 14 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 99 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะทำการจำหน่ายขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จำนวน 18 รายการ ได้แก่
           1.รถยนต์กระบะ ยี่ห้อมิตซูบิซิ หมายเลขทะเบียน ผ 5437 ราชบุรี
           2.รถยนต์กระบะ ยี่ห้อมิตซูบิซิ หมายเลขทะเบียน ม 6746 ราชบุรี
           3.รถยนต์กระบะ ยี่ห้อมิตซูบิซิ หมายเลขทะเบียน ม 6745 ราชบุรี
           4.รถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข 38 ราชบุรี
           5.เครื่องโทรสาร ยี่ห้อ SHARP FO 1450
           6.เครื่องพิมพ์ดีดไทยแคร์ 21 ยี่ห้อ ROYAL
           7.เครื่องพิมพ์ดีดไทยแคร์ 21 ยี่ห้อโอลิมเปีย
           8.เครื่องอัดสำเนา ยี่ห้อ GESTETNER
           9.เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ยี่ห้อ แคนนอน
          10.เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะพร้อมจอ ยี่ห้อสยาม
          11.เครื่องขยายเสียงแบบลำโพงในตัว
          12.ตู้ทำน้ำเย็น
          13.Monitor ขนาด 17 นิ้ว ยี่ห้อ ATEC
          14.CPU ยี่ห้อ ATEC
          15.เครื่องปรินซ์ ยี่ห้อ CANON 2000 SP
          16.Monitor ขนาด 14 นิ้ว (NCD)
          17.เครื่องปรินซ์ ยี่ห้อ Kyocera Mita FS 1010
          18.Monitor ขนาด 17 นิ้ว ยี่ห้อ ATEC
           ครุภัณฑ์ที่ขายทอดตลาดโดยวิธีแข่งขันด้วยวาจา
           ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 032-337103 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ
           กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ บ้านพักพัฒนการจังหวัดราชบุรี หลังวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ผู้เข้าประมูลราคา เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ และจะต้องลงชื่อเข้าประมูลและนำสำเนาหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/ทะเบียนบ้าน และหรือหลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อมสำเนาและหนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีเป็นการมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด มอบให้คณะกรรมการขายทอดตลาด ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. ถ้าไม่มีหลักฐานมาแสดงไม่มีสิทธิเข้าประมูลราคา/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี