ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างผลิตสปอตโฆษณาพร้อมโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ

วันที่ 15 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 353 คน)
 
             จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างผลิตสปอตโฆษณาพร้อมโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ตามโครงการพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัย(ด้านปศุสัตว์) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 งบประมาณปี 2556
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 28 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dld.go.th/pvlo_rri/index2.html และwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-315301,032-337802 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี