ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา

วันที่ 15 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 55 คน)
 
            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ คือ 1.ก๊อสขนาด 2x2 8 ชั้น (100 ชิ้น) จำนวน 5,000 ห่อ 2.ก๊อสขนาด 3x3 8 ชั้น (100 ชิ้น) จำนวน 2,500 ห่อ 3.ก๊อสขนาด 4x4 8 ชิ้น (100 ชิ้น ) จำนวน 3,000 ห่อ 4.ก๊อขนาด 2x2 8 ชั้น (5 ชิ้น ปลอดเชื้อ) จำนวน 30,000 ห่อ 5.ก๊อสขนาด 3x3 8 ชั้น(5 ชิ้น ปลอดเชื้อ) จำนวน 60,000 ห่อ 6.ก๊อสขนาด 4x4 8 ชิ้น(5 ชิ้น ปลอดเชื้อ)จำนวน 60,000 ห่อ ของโรงพยาบาลโพธาราม
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ในวันราชการ ณ งานพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา น.เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-355311-9 ต่อ 636 หรือทางเว็ปไซต์ของกรมบัญชีกลางหรือwww.photharam.com/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี