ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อหินใหญ่ขนาด ø 20-30 ซม.

วันที่ 15 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 465 คน)
 
            กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหินใหญ่ขนาด ø 20-30 ซม. จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมท่อลอดคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย-1 ขวา-ประดู่ กม.5+300 (จ.เพชรบุรี) เขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
            กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ หน่วยพัสดุ งานบริหารทั่วไป โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-352575 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์กรมชลประทานที่ http://procurement.rid.go.thโดยตรงหรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี