ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 คัน

วันที่ 19 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 45 คน)
 
             สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยยกเลิกทะเบียน จำนวน 2 คัน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
             1.รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA แบบนั่งสอบแถว หมายเลขทะเบียน นข -1007 ราชบุรี
             2.รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA แบบกระบะบรรทุก หมายเลขทะเบียน ป-4273 ราชบุรี
             ผู้สนใจขอรับรายละเอียดได้ที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4.4 จังหวัดราชบุรี 88 หมู่ 15 ตำบลปากแรต ถนทรงพล อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 โทร.032-342895 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ทำการขายทอดตลาดในวันและเวลาปฏิบัติราชการโดยติดต่อขอดูสภาพครุภัณฑ์ยานพาหนะได้ที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4.4 จังหวัดราชบุรี 88 หมู่ 15 ตำบลปากแรต ถนนทรงพล อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี