ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อกล่องรับใบแจ้งหนี้ จำนวน 221,475 ใบ

วันที่ 1 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 75 คน)
 
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อ กล่องรับใบแจ้งหนี้จำนวน 221,475 ใบ ตามรายการดังนี้ กล่องรับใบแจ้งหนี้ จำนวน 221,475 ใบ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ที่งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้อง E-Auction การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 107.- บาท (ค่าเอกสาร 100+ภาษี 7) ได้ที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ให้จัดซื้อได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เฉพาะวันสุดท้ายให้ซื้อได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น.) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-200781 ในวันและเวลาราชการ///

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี