ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 3 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ฯ ของโรงพยาบาลราชบุรี

วันที่ 21 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 57 คน)
 
               จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 3 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้ในห้องศูนย์กลางข้อมูล อาคารศรีนครินทร ชั้น 3 ของโรงพยาบาลราชบุรี
               กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 14 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 5 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-321827 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี