ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโครงเหล็กชั้นเดียว(โดม)

วันที่ 22 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
 
               โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโครงเหล็กชั้นเดียว(โดม) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
               กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 18 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องฝ่ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 1 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ห้องฝ่ายงบประมาณ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ในวันที่ 18 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bangpaes@bangpaeschool.ac.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-381186 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี