ข่าวประชาสัมพันธ์
แขวงการทางราชบุรีประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยงการจราจรบริเวณโครงการก่อสร้าง

วันที่ 25 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 153 คน)
 
           นายกมลศักดิ์ ผดุงกิจ ผู้อำนวยการแขวงการทาง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงการทางราชบุรี เปิดเผยว่า กรมทางหลวงโดยแขวงการทางราชบุรี ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานต่างระดับข้ามทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 4 (0301) ตอนทางแยกไปราชบุรี-ชินสีห์ ระหว่าง กม.102+884.953-กม.105+294.493 ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยบริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด เป็นผู้รับจ้างเริ่มต้นสัญญาวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ระยะเวลา 660 วัน ในการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร
           แขวงการทางราชบุรีจึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ แขวงการทางราชบุรี ขอให้ผู้ใช้เส้นทางการสัญจรตลอดจนประชาชนทั่วไปเลี่ยงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างดังนี้
           1.ผู้ใช้เส้นทางบนทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) มุ่งสู่ภาคใต้ ให้ใช้เส้นทางหลวงชนบท(รบ0101 ตอน ทางเลี่ยงเมืองราชบุรี บริเวณโรงเรียนดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค
          2.ผู้ใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข 4(ถนนเพชรเกษม) มุ่งสู่กรุงเทพฯ ให้ใช้เส้นทางหลวงชนบท(รบ 0101) ตอน ทางเลี่ยงเมืองราชบุรี บริเวณปั้น ปตท.
         3.ผู้ใช้เส้นทางหลวงเหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) มุ่งสู่อำเภอสวนผึ้ง ให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3087(0100) ตอน ตอนราชบุรี-แก้มอ้น บริเวณแยกนิสัน หรือทางหลวงหมายเลข 3291(0101) ตอนเจดีย์หัก-แก้วฟ้า บริเวณแยกเจดีย์หัก
         4.ผู้ใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) จากจังหวัดเพชรบุรีมุ่งสู่อำเภอสวนผึ้ง ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 3206(0101) ตอน ปากท่อ-ท่ายาง บริเวณแยกปากท่อ
          หากพบปัญหาด้านการจราจรโปรดแจ้ง (นายพรวัลลภ ฉันท์ประภัสสร) นายช่างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกทางหลวงหมายเลข 4 (สี่แยกห้วยไผ่-น้ำพุ) เบอร์โทร 089-4461957/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี