ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 15.00x30.00 ม.

วันที่ 1 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 70 คน)
 
เรือนจำกลางราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 15.00x30.00 ม.ของแดน 9 (แดนหญิง) ตามแบบแปลนของกรมราชทัณฑ์ ณ ท้องที่ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง พร้อมฟังคำชี้แจงรายละเอียด วันที่ 2 มิถุนายน 2554 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 15.00 น. ณ แดน 9 (แดนหญิง) เรือนจำกลางราชบุรี ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ ณ ที่ทำการฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางราชบุรี ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-735462-3 ต่อ 107 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทาง www.gprocuremant.go.th////

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี