ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีขอเชิญร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า,พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์และวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 26 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 45 คน)
 
               นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556 ในวันที่ 31 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น ณ บริเวณอาคารโรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ข้าราชการเครื่องแบบปกติขาว/ชุดปฏิบัติราชการแขนยาว สุภาพบุรุษ ชุดไทยพระราชทาน หรือชุดสากลนิยม สุภาพสตรี ชุดไทยหรือชุดสุภาพ พานพุ่มดอกไม้สดหรือดอกไม้แห้ง /พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2556 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 เชิงเขาแก่นจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก/ชุดปฏิบัติราชการแขนยาว ทหาร ตำรวจ กระบี่ ถุงมือตามระเบียบ พ่อค้าประชาชน ชุดสากลนิยม ชุดไทยพระราชทาน/ชุดสุภาพ สุภาพสตรี ชุดสุภาพ พานพุ่มดอกไม้สดและดอกไม้แห้ง และวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 8.30 น. ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ข้าราชการ แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว/ชุดปฏิบัติราชการแขนยาว ทหาร ตำรวจ กระบี่ ถุงมือ ตามระเบียบฯ ประชาชนแต่งกายชุดสุภาพ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน แต่งกายตามสังกัดกำหนด
               ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี