ข่าวประชาสัมพันธ์
พบเห็นการทุจริต แจ้งเบาะแสได้ที่ 1362 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 26 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 45 คน)
 
            นายสวง สุดประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอความร่วมมือประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานการตรวจยึดจับกุมดำเนินคดีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ เช่น ปล่อยปละละเลย มีพฤติการณ์ช่วยเหลือผู้กระทำผิด หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าอนุรักษ์ หากประชาชนพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในกรณีดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสได้ทางโทรศัพท์สายด่วน 1362 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตลอด 24 ชั่วโมง/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี