ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

วันที่ 27 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 41 คน)
 
                 นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2556 ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการผลิต การตลาดสหกรณ์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์วิธีการสหกรณ์ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของสถาบันเกษตรกรให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป ตลอดจนสร้างโอกาสในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้สินค้าในขบวนการสหกรณ์
                ขอเชิญชวนทุกท่านเลือกซื้อสินค้าได้ในงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามวันและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี