ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนส่งจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรม ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2556

วันที่ 27 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 105 คน)
 
            นายคงศักดิ์ เลิศประดิษฐ์ ขนส่งจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เนื่องจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี จะมีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการเดินทางด้วยรถยนต์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางในช่วงสงกรานต์ปี 2556 สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี จึงร่วมกับศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถ สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรม ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ให้บริการตรวจเช็กสภาพความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้นก่อนการเดินทางให้กับผู้ใช้รถทั่วไป เช่น ให้บริการตรวจสภาพของเครื่องยนต์ สภาพยาง ระบบเบรก ระบบส่งกำลัง ระบบบังคับเลี้ยว เป็นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขัดข้องระหว่างการเดินทาง โดยเจ้าของรถสามารถนำรถเข้ารับบริการตรวจความพร้อม และปรับแต่เบื้องต้นโดยไม่เสียค่าบริการ ณ จุดบริการดังนี้ 1.สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 2.สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง 3.สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอจอมบึง 4.ศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถ 5.สถานตรวจสภาพรถเอกชน(ตรอ.) ที่มีป้ายเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม – 10 เมษายน 2556/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี