ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนส่งราชบุรีบริการแนะนำและตรวจสอบการติดตั้งแก๊ส LPG/NGV ช่วงก่อนสงกรานต์ 2556

วันที่ 27 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 843 คน)
 
             นายคงศักดิ์ เลิศประดิษฐ์ ขนส่งจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีจะมีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการเดินทางด้วยรถยนต์ ประกอบกับเห็นว่าปัจจุบันผู้ใช้รถนิยมติดตั้งระบบเชื้อเพลิงเป็นแก๊ส LPG และ NGV เพื่อลดต้นทุนในการเดินทาง ซึ่งพบว่ามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากเชื้อเพลิงประเภทดังกล่าวอยู่บ่อยครั้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการใช้รถที่ติดตั้งระบบแก๊สก่อนการเดินทางในช่วงสงกรานต์ปี 2556 นี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีจึงร่วมกับศูนย์บริการติดตั้งแก๊ส LPG และ NGV ในจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมให้บริการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง แนะนำและตรวจสอบการติดตั้งแก๊ส LPG/NGV แก่รถยนต์ทั่วไป ณ จุดบริการหน้าอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม -10 เมษายน 2556 (เฉพาะวันเวลาราชการ) นอกจากนี้ยังร่วมกับศูนย์บริการรถจักรยานยนต์ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ และบำรุงรักษารถเบื้องต้นโดยไม่คิดค่าบริการอีกกิจกรรมหนึ่งด้วย
         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายตรวจสภาพรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 032-737177 ต่อ 16 หรือ 20/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี