ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดงานเทศกาลหนังสั้นเพื่อเยาวชน

วันที่ 28 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 123 คน)
 
              นายศุภชัย เหลืองแสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับกลุ่มหนองโพ KID ดี องค์กรเครือข่ายและชุมชน กำหนดจัดโครงการจัดงานเทศกาลหนังสั้นเพื่อเยาวชนจังหวัดราชบุรี ปี 2556 ขึ้น ในวันที่ 30 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ พื้นที่อาคารอเนกประสงค์วัดหนองโพ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและสื่อสร้างสรรค์ และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชนในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนของสังคม/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี