ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการเปลี่ยนเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรี

วันที่ 2 เม.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 91 คน)
 
            นายณัฐพร ศรีสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) คู่สัญญาในการจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (มหาชน) มีแผนหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติทางฝั่งตะวันตก เนื่องจากแหล่งก๊าซยานาดาในสหภาพเมียนมาร์จะหยุดเพื่อทำการซ่อมแซมแท่นขุดเจาะก๊าซฯ นั้น
            ดังนั้น เพื่อรองรับความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าว ทางศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) จึงมีแผนสั่งการให้โรงไฟฟ้าราชบุรีทั้งสองประเภทคือ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม เดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงสำรองคือน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซล ระหว่างวันที่ 5 -14 เมษายน 2556 และอาจต่อเนื่องไปตลอดช่วงฤดูร้อนนี้ เนื่องจากยังมีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูง ทั้งนี้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงน้ำมันเตานั้น จะควบคู่ไปกับการเดินเครื่องดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization: FGD) จึงจะทำให้มองเห็นควันสีเทา เข้มบ้าง อ่อนบ้าง ออกจากปล่องของโรงไฟฟ้าเป็นระยะๆ รวมถึงมีการฉีดพ่นน้ำ(Water injection) เข้าไปในห้องเผาไหม้เพื่อควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ในกรณีที่เดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลด้วย โดยบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน ISO 14001 และ OHSAS 18001 ตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด/บัญชา รักคง ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี