ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญเที่ยวงานสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2556

วันที่ 2 เม.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 156 คน)
 
            พลโท ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ เจ้ากรมการทหารช่าง เปิดเผยว่า กรมการทหารช่างกำหนดจัดงานสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2556 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วันที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 09.09 น. พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เวลา 14.00 น. พิธีอัญเชิญหลวงพ่อแก่นจันทน์จากวัดช่องลม มาประดิษฐาน ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อฯ วันที่ 10 เมษายน เวลา 06.19 น. พิธีเปิดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2556 ร่วมสนุกกับกิจกรรมบนเวทีกลาง การแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ(ประชาชนทั่วไป) เกมส์ชิงโชค บิงโก ปาเป้า สวนสนุก เกมส์สอยดาว ร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร การประกวดกรงนกหัวจุก การนวดแผนไทย ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลราชบุรี ชมการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง” และการจัดจำหน่ายสินค้า HAND MAKE สินค้า OTOP ผู้มาเที่ยวงานเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทหารช่างโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี