ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรีจัดโครงการสานสัมพันธ์สร้างครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2556

วันที่ 3 เม.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 206 คน)
 
             นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี จัดอบรมโครงการสานสัมพันธ์สร้างครอบครัวอบอุ่น ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ และเพื่อร่วมฉลองครบ ๗ ปีโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งป้องกันและลดปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวตลอดจนเสริมสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ มีจริยธรรม ศีลธรรม เพื่อพัฒนาครอบครัวให้อบอุ่นและเกิดความเข้มแข็งในชุมชน มีการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ/เจริญธรรม บุญสว่าง ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี