ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรีจัดงานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ(พระสี่มุมเมือง)ประจำปี2556

วันที่ 3 เม.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 43 คน)
 
                 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ(พระสี่มุมเมือง) ประจำปี 2556 ในวันที่ 11 เมษายน เวลา14.00 น. ณ วิหารจตุรมุขเขาแก่นจันทน์ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียบประเพณีและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดราชบุรี /บัญชา รักคง/ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี