ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

วันที่ 2 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 93 คน)
 
จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง คือ เครื่องฉายแสง 1 เครื่อง เครื่องปั่นอะมัลกัม 1 เครื่อง และเครื่องขูดหินปูนเคลื่อนที่ 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลโพธาราม กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2554 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.00 น. ในวันราชการ ณ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม ในวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 14.00 เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2554 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ เลขหมาย 032-355300-9 ต่อ 640////

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี