ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงเรียนปากท่อพิทยาคมสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วันที่ 2 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 47 คน)
 
โรงเรียนปากท่อพิทยาคม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามรายการดังนี้ 1. เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (visualer) จำนวน 3 เครื่อง 3. ทีวีจอแบบ (LCD) ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 4. ชั้นวางของ 4 ชั้น มีบานปิด 2 ชั้น จำนวน 1 เครื่อง 5. ชั้นวางของ 2 ชั้น จำนวน 1 ชุด 6. ชั้นวางของ 4 ชั้น จำนวน 1 ชุด 7. โต๊ะครู จำนวน 1 ตัว กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2554 (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่าง เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคมและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2554 (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-281056-7////

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี