ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อ ประจำปี 2556

วันที่ 10 เม.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 65 คน)
 
                นายรัฐฐะ สิริธรังศรี นายอำเภอปากท่อ เปิดเผยว่า อำเภอปากท่อ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มเกษตรกร กำหนดจัดงานวันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2556 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ และสินค้าของดีอำเภอปากท่อ ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก ภายในงานมีการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์โอท็อป รวมถึงมะม่วงราคาถูกจากเกษตรกรโดยตรง การแสดงบนเวที และการประกวดต่าง ๆ เช่น การประกวดมะม่วง การประกวดเทพีมะม่วงมันส์ การแข่งขันกินหมูย่าง การประกวดหางเครื่อง การแข่งขันเซปักตะกร้อ การประกวดธิดาเกษตรปากท่อ รวมถึงการออกร้านธารากาชาด เพื่อหารายได้ไว้ใช้ในกิจการกาชาดของอำเภอ เปิดจองร้านค้าทั่วไป ระหว่างวันที่ 11-19 เมษายน 2556 ติดต่อ คุณอาศนะ นวมนาคะ โทรศัพท์ 087-1541252 เปิดจองร้านค้าสำหรับพ่อค้าแม่ค้าชาวอำเภอปากท่อ และผู้ขายผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอปากท่อ ระหว่างวันที่ 11-19 เมษายน 2556 ติดต่อคุณนิรุต เจริญผล โทรศัพท์ 081-0051230 โดยให้ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงด้วย
               ขอเชิญชวนผู้มีจิตใจสาธารณกุศล ร่วมบริจาครางวัลร้านธารากาชาดอำเภอปากท่อ ในวันรวมน้ำใจ วันที่ 18 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณอาคารที่ว่าการอำเภอปากท่อ ชั้นล่างหรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่มารับได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 032-281261/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี