ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐมกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 10 เม.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 105 คน)
 
               นายสุชิน ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครปฐม เปิดเผยว่า ในวันที่ 11-17 เมษายน 2556 เป็นวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวประชาชนนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือทำบุญตามวัดต่าง ๆ ที่อยู่ริมแม่น้ำ ลำคลอง อีกทั้งนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ริมแม่น้ำ ลำคลอง ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก โดยการเดินทางบางครั้งต้องใช้ทางน้ำในการเดินทาง อาจทำให้การเดินเรือมีความคับคั่งและเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม จึงขอให้ผู้ประกอบการโป๊ะเทียบเรือ ,เรือโดยสาร ,แพร้านอาหาร และประชาชนผู้โดยสารเรือ โปรดใช้ความระมัดระวัง ในการเดินเรือและโดยสารเรือ ควรปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเดินเรือ เชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำ ตักเตือน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจตรา ควบคุม ดูแลประจำอยู่ในเขตพื้นที่ต่าง ๆ โดยเคร่งครัด รวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการให้และการใช้บริการเรือโดยสาร
              หากผู้ควบคุมเรือหรือเจ้าของเรือหรือผู้ประกอบกิจการเดินเรือ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามที่ได้แจ้งเตือนไว้ อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ในมาตรา 155,176,170,139,101,291 และ 297 ต้องระวางโทษซึ่งมีทั้งจำคุกและปรับตามฐานความผิด/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี