ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการวัฒนธรรมสงกรานต์ไทยมอญลุ่มน้ำแม่กลองจังหวัดราชบุรี

วันที่ 11 เม.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 78 คน)
 
              นายศุภชัย เหลืองแสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง และวัดม่วง กำหนดจัดโครงการวัฒนธรรมสงกรานต์ไทยมอญลุ่มน้ำแม่กลองจังหวัดราชบุรี วันที่ 15 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดม่วง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ของชาวไทยรามัญลุ่มน้ำแม่กลองจังหวัดราชบุรี ให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านประเพณีสงกรานต์ของชาวไทยรามัญในจังหวัดราชบุรีให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ภายในงานมีการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น ได้แก่ การบูชานางสงกรานต์ ขบวนแห่ประเพณีปลา ประเพณีจองโอ๊ะห์ต่าน ประเพณีบวชนาคแบบชาวมอญ และการสาธิตการจัดทำอาหารชาวมอญ การแสดงพื้นบ้านมอญ การละเล่นผีกระด้ง การเล่นสะบ้ามอญ กิจกรรมวันผู้สูงอายุ กิจกรรมตอบคำถามพร้อมรับของรางวัล รำวงย้อนยุค พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พิธีสรงน้ำพระสงฆ์/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี