ข่าวประชาสัมพันธ์
แขวงการทางราชบุรีปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556

วันที่ 11 เม.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 74 คน)
 
           นายกมลศักดิ์ ผดุงกิจ ผู้อำนวยการแขวงการทาง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงการทางราชบุรี เปิดเผยว่า กรมทางหลวงโดยแขวงการทางราชบุรีร่วมกับจังหวัดราชบุรี ได้มีการเฝ้าระวังและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนอำนวยความสะดวกความปลอดภัย แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร
          แขวงการทางราชบุรี ได้พิจารณาปิดจุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ระหว่างวันที่ 10-17 เมษายน 2556 ดังนี้
          1.จุดกลับรถที่ กม.74+600 (แยกบ้านดอนกระเบื้อง)
          2.จุดกลับรถที่ กม.82+700 (ทางเข้าวัดบ้านฆ้อง)
          3.จุดกลับรถที่ กม.86+400 (ทางเข้าบ้านน้ำหัก)
          4.จุดกลับรถที่ กม.88+920 (หน้านิคมอุตสาหกรรมราชบุรี)
          5.จุดกลับรถที่ กม.93+250 (หน้าขนส่งจังหวัดราชบุรี
          6.จุดกลับรถที่ กม.100+417 (แยกเมืองราชบุรี)
          7.จุดกลับรถที่ กม.102+561 (หน้าการเคหะฯ)
                                             ------------------------ ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี