ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวารสารต่างประเทศทางการแพทย์ฯ จำนวน 14 รายการ

วันที่ 2 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 72 คน)
 
จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวารสารต่างประเทศทางการแพทย์ ประจำปี พ.ศ.2554 (ปี ค.ศ.2011) จำนวน 14 รายการ สำหรับใช้ในห้องสมุด ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก อาคารอดุลยเดชวิกรม โรงพยาบาลราชบุรี เพื่อให้คณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม แพทย์ฝึกหัด และบุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ ได้ค้นคว้าวิจัยและอ้างอิงในทางวิชาการตามบัญชีวารสาร จำนวน 1 แผ่น กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ อาคารอดุลยเดชวิกรม โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-321827 ต่อ 1283 ในวันและเวลาราชการ////

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี