ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2556

วันที่ 24 เม.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 93 คน)
 
              นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี กำหนดแผนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 ดังนี้
             วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท CPF (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
             วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัทบางกอกแล็ป แอน คอสเมติด จำกัด
             วันที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 น. รับบริจาคโลหิต ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
             วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผาก ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง
             วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ วัดพุเกตุ ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ
            วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 น. รับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านคา
            วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดแจ้งเจริญ ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง
            วันที่ 24 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ วัดสามัคคีธรรม หมู่ 11 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ
            วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ วัดหนองใยบัว หมู่ 5 ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม
            วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
            ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี 032-338300/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี