ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง ครั้งที่ 2/2556

วันที่ 26 เม.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 173 คน)
 
              นายวิวัฒน์ โสเจยยะ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง เปิดเผยว่า สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง จัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อพิจารณาการขอใช้น้ำจากแม่น้ำแม่กลองของบริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด การรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง รายงานผลการประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำแม่กลองระดับจังหวัด และการจัดทำฐานข้อมูลการใช้น้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี