ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดออกเเบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

วันที่ 30 เม.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 56 คน)
 
                 นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กำหนดจัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ตามวิสัยทัศน์ "ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลและเสริมสร้างกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลให้ยั่งยืน” และสื่อถึงอัตลักษณ์ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแก่ผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาลภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป ประเภทผลงานที่ส่งประกวดดังนี้ 1.ตราสัญลักษณ์ (Logo) 2.คำขวัญ(Slogan) คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ศิลปิน นักออกแบบ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยสามารถส่งผลงานได้ทั้งสองประเภท หรือเลือกส่งเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได้
               ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน(วงเล็บมุมซองว่า "คำขวัญ” หรือ "ตราสัญลักษณ์”) ได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 26/83 ซอยงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dgr.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-2993965-6/เจริญธรรม บุญสว่าง ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี