ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี จัดงานวันนัดพบแรงงาน

วันที่ 3 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 157 คน)
 
           นางสาวปัทมพร ผุดเพชรแก้ว จัดหางานจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดกิจกรรมงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 3 /2556 ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00-15.00น. ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การรับสมัครงาน การลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ การทดสอบความถนัดด้านอาชีพ การให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพและอื่น ๆ ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่ประสงค์สมัครงานต้องเตรียมหลักฐานในการสมัครงาน ดังนี้ 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาวุฒิการศึกษา 4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 5.หลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี) สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี โทร 032-322261-2 ต่อ 112 /นายบัญชา รักคง ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี