ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชมการแสดงงานศิลปวัฒนธรรมชยราชบุรี ครั้งที่ 6

วันที่ 9 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 81 คน)
 
              ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์ สุนทรวาท ประธานคณะกรรมการสร้างสรรค์พื้นที่ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรรมการสร้างสรรค์พื้นที่ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานศิลปวัฒนธรรมชยราชบุรี ครั้งที่ 6 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 17.00-20.30 น. ณ เวทีแพริมน้ำแม่กลอง หน้าเขื่อนรัฐประชาพัฒนา ตลาดสนามหญ้าราชบุรี การแสดงครั้งนี้เป็นการแสดง "หนังตะลุงแดนซ์เซอร์” ของคณะศิลปินพื้นบ้านสุวรรณ์ จิตตราวงศ์ ศิลปินจังหวัดราชบุรี สาขาศิลปะการแสดง ลักษณะการแสดงเป็นการแสดงหนังตะลุงสลับกับการขับร้องร้องเพลงโดยมีแดนซ์เซอร์ประกอบเพื่อเพิ่มรสชาติในการชมหนังตะลุง ขอเชิญผู้สนใจชมการแสดงได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี