ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกาศขายที่ดินผ่านทางเว็บไซด์

วันที่ 9 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 82 คน)
 
               นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ปัจจุบันได้มีการประกาศขายที่ดินผ่านทางเว็บไซด์ต่าง ๆ ในพื้นที่หลายจังหวัดโดยไม่มีหลักฐานที่ออกโดยถูกต้องจากกรมที่ดิน แต่มีการอ้างว่ามีเอกสารที่ออกจากทางราชการ เช่น ภบท.5.สปก.4-01 สทก. เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นการหลอกลวงโดยนำเอกที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติมาขาย ซึ่งที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเป็นที่ดินของรัฐไม่สามารถซื้อขายได้ การซื้อขายหรือเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิดทางกฎหมาย และอาจถูกดำเนินคดีได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการถูกหลอกลวง หรือถูกฉ้อโกง หรือมีข้อสงสัยท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั่วประเทศหรือที่สายด่วนกรมป่าไม้ 1310 กด 3/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี