ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายหรือร่วมลงทุนกับบริษัท ยิ้มยิ้ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

วันที่ 10 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 103 คน)
 
             นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อสมัครเป็นสมาชิกเครือข่าย หรือร่วมลงทุนกับบริษัท ยิ้มยิ้ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือชื่อเดิม บริษัท เบสท์ โบรกเกอร์ เซอร์วิส จำกัด เหตุเกิดที่สำนักงานใหญ่ในปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 40/16-18 หมู่ที่ 13 ซอย 1 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร และที่สำนักงานใหญ่เดิม ตั้งอยู่เลขที่ 999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 29 ห้องเลขที่ 2938 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ก๊าซ ยางพารา ปุ๋ย และงานบริการด้านการสื่อสาร งานบันเทิง เป็นต้น บริษัทดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตหรือขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงแต่อย่างใด ซึ่งมีพฤติการณ์เข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527
             จังหวัดราชบุรีขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายที่หลงเชื่อสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายหรือร่วมลงทุนกับ บริษัทดังกล่าว เข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อแจ้งความร้องทุกข์และเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระทำความผิดดังกล่าว ได้ที่สำนักคดีอาญาพิเศษ 1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ณ ที่ทำการหรือสถานที่ที่นัดหมายกับคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษฯ ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-1422871-9,088-4475338,081-8037275 หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี