ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดสายเคเบิลโทรศัพท์

วันที่ 16 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 65 คน)
 
           นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) แจ้งว่า ปัจจุบันกำลังประสบกับปัญหาการลักลอบตัดสายเคเบิลโทรศัพท์ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและส่งผลเสียกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก
           จังหวัดราชบุรีจึงขอความร่วมมือเฝ้าระวังและติดตามสอดส่องดูแลการลักลอบตัดสายเคเบิลโทรศัพท์ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ยินดีมอบรางวัลนำจับให้แก่ผู้ที่แจ้งความนำจับในการติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีได้ ตามระเบียบของบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี