ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีปลูกต้นไม้เนื่องในเทศกาลสัปดาห์วิสาขบูชา 2556

วันที่ 16 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 67 คน)
 
             นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรี กรมการทหารช่าง และมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับวัดมหาธาตุวรวิหาร จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องในเทศกาลสัปดาห์วิสาขบูชา ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. และวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.30 น. ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต้นไม้ที่ปลูก ได้แก่ ต้นสักสยามินทร์และต้นสักมเหสักข์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน จำนวน 9 ต้น ต้นโมกมัน ต้นไม้ประจำจังหวัด จำนวน 9 ต้น ต้นราชพฤกษ์(คูน) จำนวน 14 ต้น ปลูกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้นอินทนิล จำนวน 11 ต้น ปลูกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี