ข่าวประชาสัมพันธ์
งานเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา : ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ปี 2556”

วันที่ 20 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 106 คน)
 
               พันเอกสุธี ลิมพะสุต ประธานชมรมกีฬามวลชนจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ชมรมกีฬามวลชนจังหวัดราชบุรี สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานเคราะห์ร่วมกันจัดงาน "เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา : ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ปี 2556” ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 เวลา 17.00 น. ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ร่วมกันออกกำลังกาย ด้วยการเดิน-วิ่ง ควบคู่กับการทำสมาธิ ถือศีล ฟังธรรม และเวียนเทียน เป็นพุทธบูชา ถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อเฉลิมฉลองเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี