ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครกรรมการ ป.ป.จ.ในพื้นที่ 32 จังหวัด

วันที่ 21 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 77 คน)
 
                  นายณรงค์ รัฐอมฤต เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดครบแล้ว จำนวน 76 จังหวัดเมื่อเดือนมีนาคม 2556 เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับพื้นที่ได้ครอบคลุมครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในขณะนี้จะเริ่มเปิดรับสมัครคนดีมีคุณธรรมและมีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาเป็นกรรมการ ป.ป.จ.ในพื้นที่ 32 จังหวัดก่อนประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี สงขลา นครปฐม กระบี่ จันทบุรี ชัยนาท ชุมพร เชียงราย ตรัง นครพนม นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ เพชรบุรี แพร่ ยะลา ร้อยเอ็ด ลพบุรี ลำปาง ศรีสะเกษ สระแก้ว สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี และกำหนดวันรับสมัครในระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2556 แล้วจึงดำเนินการสรรหาในจังหวัดที่เหลืออีก 44 จังหวัดต่อไป
                 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ป.ป.จ. ให้ยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหาต่อประธานกรรมการสรรหาฯ ในจังหวัดนั้น พร้อมแสดงผลงานและหลักฐานตามแบบที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดโดยผู้สมัครเข้ารับการสรรหาต้องไม่เป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ป.ป.จ.จังหวัดอื่นอยู่ในขณะเดียวกัน จนถึงวันที่การแต่งตั้งกรรมการ ป.ป.จ.จังหวัดนั้นแล้วเสร็จ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด หรือที่สำนักงาน ป.ป.ช.ส่วนกลางหรือสายด่วน ป.ป.ช.1205/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี