ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารศูนย์อาหารใช้เงินร้านค้าสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

วันที่ 22 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
 
              เรือนจำกลางราชบุรี มีความประสงค์ที่จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารศูนย์อาหารโดยใช้เงินร้านค้าสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ตามรายการดังนี้ วัสดุก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร เรือนจำกลางราชบุรี จำนวน 50 รายการ
             กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 15.00 น. ณ ฝ่ายสวัสดิการ เรือนจำกลางราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อยขอรับเอกสารสอบราคาได้ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางราชบุรี ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-735462-3 ต่อ 103 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทาง www.gprocuremant.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี