ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา DONEPEZIL HCL 5MG.ORODISPERSIBLE TABLET

วันที่ 23 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 86 คน)
 
              จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา DONEPEZIL HCL 5MG.ORODISPERSIBLE TABLET จำนวน 14,000 เม็ด
              กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajburi.org,www.ratchaburi.go.th,www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327919 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี