ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ

วันที่ 27 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 64 คน)
 
               จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ด้วยงบค่าเสื่อม (งบลงทุน UC) ปีงบประมาณ 2556 จะสรรระดับจังหวัด 20 % เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก
               1.ชุดยูนิตทำฟันชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 2 ชุด
               2.เครื่องวัดความดันลูกตาอัตโนมัติชนิดไม่สัมผัสลูกตา จำนวน 1 เครื่อง
               3.เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมภาควัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง
              4.เครื่องงอเหยียดเข่า (CPM) จำนวน 1 เครื่อง
              5.กระบอกฉีดยาอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
              6.เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร จำนวน 1 เครื่อง
             กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-246022 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี