ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างพิมพ์แบบเรียน

วันที่ 29 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 56 คน)
 
                  กศน.อำเภอปากท่อ มีความความประสงค์จะสอบราคาจ้างพิมพ์แบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวน 27 รายการ
                 กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ กศน.อำเภอปากท่อ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
                 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ กศน.อำเภอปากท่อ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 202.143.151.35/ptnfe/index.phpหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-281222 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี