ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2

วันที่ 31 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 63 คน)
 
                จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตในสมอง(Hemoencephalogram) จำนวน 1 เครื่อง
                กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ (ด้านเก่า) โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-919600 ต่อ 1636 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี