ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชมการแสดง ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 3 มิ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 111 คน)
 
            นายสุเทพ แก้วดวงใหญ่ หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า กรมศิลปากร สำนักการสังคีต กำหนดจัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ ณ โรงละครแห่งชาติตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี การแสดงประจำเดือนมิถุนายน 2556 ซึ่งจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 8 และเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 น. การจัดแสดงละครนอก เรื่องพระอภัยมณี ตอนเพลงปี่พิศวาสและเพลงปี่พิฆาต
            ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมการแสดง สามารถติดต่อซื้อบัตรเข้าชม ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี บัตร ราคา 40-60-80 บาท และนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าชมเป็นหมู่คณะ บัตรราคา 30 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 035535116 โทรสาร 035535112 /เจริญธรรม บุญส่วาง / ข่าว /3 มิถุนายน 2556

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี