ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 24 รายการ

วันที่ 8 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 60 คน)
 
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 (ราชบุรี) มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 24 รายการ ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 (ราชบุรี) ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 ผู้ประสงค์จะประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ชำรุดดังกล่าว จะขอดูสภาพและขอรับเงื่อนไขในการขายได้ที่ ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 (ราชบุรี) โทร.032-337258 และ 032-321863 ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ในวันและเวลาราชการ กำหนดการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ณ ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 (ราชบุรี) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ผู้ซื้อจะติดต่อขอรับครุภัณฑ์ชำรุดที่ประมูลซื้อได้ที่ ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 (ราชบุรี) หลังจากที่ผู้ซื้อ ได้ชำระเงินให้ทางราชการครบถ้วนแล้ว///

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี