ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน สิ่งก่อสร้างและพัฒนาสภาพแวดล้อม

วันที่ 8 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 47 คน)
 
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนสิ่งก่อสร้าง และพัฒนาสภาพแวดล้อม โรงเรียนดีประจำตำบล/โรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 120,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-343564 ในวันและเวลาราชการ////

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี