ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสารพัดราชบุรีช่างเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร ระยะสั้น รุ่นที่ 97

วันที่ 6 มิ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 103 คน)
 
             นายบุญเชิด นาคไพจิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี เปิดเผยว่า วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 97 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2556 วิชาที่เปิดสอนมีดังนี้ คอมพิวเตอร์ ช่างตัดผมชาย ช่างเสริมสวย ช่างตัดเสื้อผ้าชาย-หญิง ดนตรี อาหาร-ขนม ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ฉบับ ต่อหนึ่งวิชา ซึ่งสามารถเลือกช่วงเวลาในการเรียนได้ 3 ช่วง คือ รอบเช้า รอบบ่าย และรอบค่ำ
            ผู้สนใจสมัครเรียนได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี เลขที่ 1 ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 0-3232-1903 แฟกซ์ 0-3232-3924/เจริญธรรม บุญสว่าง/ข่าว / 6 มิถุนายน 2556

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี